Missie

Studentenvereniging Maximus streeft ernaar om studenten in Breda, ongeacht de achtergrond, door vriendschap aan elkaar te verbinden. Leden zijn respectvol, sociaal en betrokken, samen bouwen we aan een sterk fundament voor een toekomstige carrière door te netwerken. Mede hierdoor kunnen we ons als vereniging afscheiden van de traditionele verenigingen en stellen we verwachtingen, maar geen verplichtingen.

Visie

Leden vormen Maximus. Ondanks dat we de connectie met externen opzoeken, gaat enkel hen tevreden houden Maximus niet doen overleven. Gemotiveerden en enthousiaste leden vormen het bestaansrecht van de vereniging. Leden staan klaar voor elkaar en dragen met trots de verenigingskleding. De opbouw van onderlinge vriendschappen; vriendschappen voor het leven, waar men later samen met mooie herinneringen op terug kan kijken is wat de vereniging wil faciliteren. Dit gaan we versterken door leden, ongeacht leeftijd, studie en achtergrond met elkaar te verbinden. Op de eerste plaats dient het verbreden van het sociale netwerk voor onze leden het nummer één speerpunt te zijn. Studie en carrière maken gaat boven alles. “Geen verplichtingen”, dat is letterlijk de term die destijds is gebruikt. Dit is dan ook kenmerkend voor Maximus, past geheel in het moderne “anti-traditionele” plaatje en is iets waar we aan vast willen houden in de toekomst.

De vereniging wordt volwassen en we verwachten dat leden samen verantwoordelijkheid dragen voor het voortbestaan en onze eigen plek op de Havermarkt, Sociëteit het Forum, maar ook voor het verwelkomen van nieuwe leden en het realiseren van activiteiten en leuke feesten die ons verbinden. We vragen veel van onze leden en de lat ligt hoog, maar zo haalt ieder het beste uit zichzelf. Het behoud van de kwaliteit is van groot belang. Het verleden leert ons dat de focus op groei in aantallen geen gewenst resultaat vormt. Om deze reden laten we de focus op aantallen los en richten we ons de komende 3 jaar op het interne netwerk, de betrokkenheid en de verbinding met de vereniging en leden onder elkaar vanaf de kennismaking. Het gaat hierbij om het in beeld houden van de toegevoegde waarde van een lidmaatschap bij Maximus. De toegankelijkheid en tegelijkertijd de exclusiviteit zorgt uiteindelijk voor een groei van het ledenbestand. Met een periode vanaf heden tot over minimaal vier jaar verwachten we eenzelfde vereniging als die hedendaags bestaat en zoals hierboven omschreven. Dit houdt in dat we kwaliteit van leden behouden door een goedlopende in- en uitstroom te creëren, leden kennen elkaar persoonlijk, zijn trots op de vereniging waar lid zijn en de betrokkenheid van de leden bij de vereniging is belangrijk. Daarnaast verwachten wij dat we de samenwerking met onder andere Sociëteit het Forum en Kojo succesvol kunnen voortzetten. Ten slotte hopen wij de samenwerking met andere verenigingen binnen en buiten Breda te waarborgen en te versterken, evenals de banden met de gemeente Breda en haar Horeca.

Netwerk
Persoonlijke Ontwikkeling
Gezelligheid

Netwerk

Persoonlijke ontwikkeling

Gezelligheid